Защитата на Вашите лични данни е приоритет за нас от studentite.com. На тази страница ще видите най-важните аспекти от обработването на Ващите лични данни на нашия уебсайт.

Обща информация:

Тази политика за поверителност ще Ви предостави подробна информация за това как събираме и обработваме Вашите лични данни чрез използването на нашия уебсайт: studentite.com.

Дейностите на studentite.com се осъщестествяват в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

В случай, че желаете да се свържете с нас по повод тази политика за поверителност можете да ни пишете на електронен адрес: office@studentite.com или да ни потърсите на телефонен номер: +359 899 104090.

Вие или Вашият – означава „Вие“ като посетител или като потребител на услуги в dechica.com. Ние, наш или нас означава dechica.com. „Нашият сайт“ означава studentite.com.

Какви Ваши лични данни събираме?

При посещаване и използване на нашия уебсайт може да се събира, съхранява и използва:

 • информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
 • информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
 • информация, която въвеждате в контактната форма, когато изпращате запитване, това включва имейл адрес, име, телефонен номер, тема на запитване, свободно текстово съдържание и прикачени файлове.
 • информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
 • информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
 • всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази полица.

За какво бихме използвали Вашите лични данни?

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

 • да се свържем с вас, с цел предоставяне на желаната услуга;
 • да отговаряме на Ваши запитвания за поръчки и такива по повод Вашите права;
 • да отговаряме на всякакви Ваши запитвания за нашите услуги;
 • да ви изпращаме заявления, фактури и напомняния за плащане и събиране на плащания от вас;
 • да ви изпращаме немаркетингови рекламни комуникации;
 • да ви изпращаме имейл известия, които конкретно сте заявили;
 • да ви изпращаме маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнесите на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, чрез публикация или, ако конкретно сте се съгласили с това, чрез имейл или подобен канал (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате маркетингови комуникации);
 • справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;
 • предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама
 • потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта ни за лични съобщения)
 • други цели.

При изпращане свързване с Нас (изпращане на съобщение, директно обаждане по телефон, имейл) вие се съгласявате с политиката ни за поверителност на личните ви данни.

Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие.

Какви са законовите основания, за да обработваме Вашите лични данни?

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, ние можем да обработваме Вашите лични данни само и единствено ако имаме законово основание за това.

Нашите законови основания за обработка са:

Във връзка личните данни на клиенти, които данни сме получили при техни запитвания за целите на изпълнението на договор и водене на регистър на договора, обработката е необходима за изпълнението на договор, по който Вие сте страна и за наш законен интерес във връзка с воденето на регистър и за установяване, претендиране и защитаване на правни претенции.

Във връзка с личните данни, придобити чрез „бисквитки“ на нашия уебсайт или други онлайн услуги за целите на работата на нашия уебсайт, а именно за уверяване, че сме Ви предоставили най-доброто съдържание, за сигурността на нашия уебсайт, поддържане на back-up на нашия уебсайт и / или база данни и за да имаме възможност да публикуваме и администрираме нашия уебсайт, други онлайн услуги и бизнес, обработката е необходима за целите на законни интереси, които в случая ни позволяват да администрираме правилно нашия уебсайт и бизнес.

Във връзка с техническите данни (включващи информация за Вашата употреба на нашия уебсайт и онлайн услуги), обработването е необходимо, за да анализираме Вашата дейност на нашия уебсайт и онлайн услуги, за да администрираме и защитаваме бизнеса и уебсайта си, както и да предоставим най-доброто съдържание на уебсайта си, както и да оценим ефективността на нашите реклами. Законовото основание за тази обработка е нашите законни интереси, които в този случай ни позволяват правилно да администрираме нашия уебсайт и бизнес и да разширим нашия бизнес и да изберем нашата маркетингова стратегия. Личната неприкосновеност на потребителите ни е на преден план, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение. С последния имаме договор за обработка на лични данни.

Във връзка с Вашите данни, които обработваме по силата на законови задължения, на които сме субекти и когато това е необходимо за държавен орган, обработването е необходимо по силата на законово задължение, по което ние сме субект.

Във връзка с воденето на отчетност / регистри, обработката е необходима по силата на законово задължение, по което ние сме субект или наши законни интереси по бизнес операции или за установяване, претендиране и защитаване на правни претенции.

Уведомяваме Ви, че:

ние не събираме чувствителни данни (разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни, за здравословно състояние или данни за сексуален живот или сексуалната ориентация на физическото лице), както и информация за присъди.

не извършваме автоматизирано вземане на решения или профилиране.

Как събираме Вашите лични данни?

Ние събираме Вашите лични данни, когато ни ги предоставите директно (например чрез регистриране на нашия уебсайт, изпращане на имейл или позвъняване по телефона).

Ние получаваме Ваши лични данни и автоматично, когато използвате нашия уебсайт, чрез „бисквитки“ и подобни технологии. За повече информация, моля вижте нашата политика за „бисквитки“.

Ние ползваме информация от трети страни-доставчици на анализи като Google, ситуирана извън ЕС и рекламни мрежи като Facebook, отново ситуирана извън ЕС.

Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics (https://www.google.com/analytics/). За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там.

Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“.

На кого предоставяме Вашите лични данни?

Може да оповестим личните ви данни на всеки от нашите служители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

Период на съхранение на Вашите лични данни:

При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние сме предприели необходимите мерки за сигурност, за да предотвратим нарушение в защитата на личните данни.

Моля, да имате в предвид, че даваме достъп до Вашите лични данни само на служителите и партньорите, като спазваме принципа „необходимост да се знае“. Те ще обработват Вашите лични данни по нашите инструкции като спазват конфиденциалност.

Ние имаме изградена процедура за работа с вероятни нарушения в защитата на личните данни и ще информираме Вас и КЗЛД за такова, когато законът го изисква.

Какви са Вашите права?

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието, когато е дадено такова, и възражение. За повече информация, моля посетете уебсайтът на КЗЛД, а именно https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1103

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към КЗЛД (https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=6)

„Бисквитки“

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.

Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение в нашия сайт.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

Професионален и индивидуален подход!